Vykonávame technické , emisné kontroly a kotroly originality

Dvojkolesové vozidlá, trojkolesové a štvorkolky, osobné vozidlá, autobusy,
nákladné vozidlá, špecialne vozidlá, prípojné vozidlá, ostatné vozidlá, poľnohospodárske a lesné
traktory a ich prípojné vozidlá.

Pravidelné, opakované, administratívne a zvláštne TK - mimo lehoty na želanie zákazníka.

Protikorupčná politika

Protikorupčná politika